Lýðheilsa

Markmið golfhreyfingarinnar

Að golfhreyfingin sé virkur þátttakandi í lýðheilsumálum í samræmi við stefnu ÍSÍ og leggi þar með sérstaka áherslu á þátttöku fjölskyldunnar, ungmenna og eldri borgara.

Hlutverk

Golfklúbbar geri aðgengi að íþróttinni og golfsvæðum eins auðvelt fyrir almenning og unnt er í samstarfi við sveitarfélög og önnur hagsmunasamtök.

GSÍ styðji við þær áherslur sem golfklúbbar leggja upp með í málaflokknum.

Stefna GSÍ

Að koma golfi á dagskrá á sem flestum stöðum með megin áherslu á skólastarf, fjölskyldur og eldri borgara.

Það sem GSÍ ætlar að gera

Kynna sveitafélögum og ríki jákvæð áhrif golfiðkunar á forvarnir, heilsueflingu, hreyfingu og geðrækt.

Hvetja golfklúbba til þess að vinna markvisst að því að kynna íþróttina fyrir börnum.

Hvetja golfklúbba til þess að skapa fólki aðstæður í samfélaginu sem auðvelda því að stunda heilbrigða lífshætti og efla vitund fólks og vitneskju um mikilvægi þess.

Menü