Lög og stjórnskipan

Markmið golfhreyfingarinnar

Að lög Golfsambands Íslands endurspegli vilja og áherslur golfhreyfingarinnar á hverjum tíma.

Hlutverk

Golfþing ákveður lög GSÍ á hverjum tíma.

Stefna GSÍ

Að tryggja að fulltrúar á Golfþingi geti á hverjum tíma rætt um laga- og skipulagsmál á jafnræðisgrundvelli.

Það sem GSÍ ætlar að gera

Að sjá til þess að reglulegt samtal eigi sér stað innan golfhreyfingarinnar um starfsemi GSÍ og golfklúbba, utan hefðbundinna Golfþinga og formannafunda.

Að sjá til þess að reglugerðir sambandsins sé reglulega endurskoðaðar þannig að þær endurspegli starfsemi sambandsins á hverjum tíma. Endurskoðun reglugerða skal að jafnaði lokið fyrir 1. apríl ár hvert.

Menü